Czwartek, Kwiecień 26, 2018
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 135
Najnowszy Użytkownik: cezis
REGULAMIN
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH SZKOLENIOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ P.C.R. - PSYCHOLOGICZNE CENTRUM ROZWOJU

1) Przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia. Ponadto stanowi warunek przyjęcia i uczestnictwa w warsztacie szkoleniowym organizowanym przez P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju będąc tym samym podstawą do wystawienia faktury.

2) Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przysłać pocztą e-mailową na adres: pcrozwoju@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: 20-224 Lublin, ul. Bluszczowa 4/16.

3) Cena uwzględnia: uczestnictwo w warsztacie szkoleniowym, zaświadczenie poświadczające ukończenie warsztatu szkoleniowego, zestaw materiałów dydaktycznych, serwis kawowy.

4) Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie szkoleniowym stanowi dokonanie przedpłaty w postaci zaliczki lub uiszczenie pełnej opłaty za warsztat na 7 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) przed terminem warsztatu. O miejscu na szkoleniu rozstrzyga data i godzina zaksięgowania wpłaty zgodnie z regułą pierwszeństwa przyjęcia wpłaty. Numer rachunku bankowego wskazano na formularzu zgłoszeniowym oraz na stronie organizatora tj. www.pcrozwoju.bnx.pl - zakładka „KONTAKT”. Po upływie w/w okresu dopuszcza się udział w warsztacie szkoleniowym po uprzednim kontakcie telefonicznym. Organizator zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc.

5) Potwierdzenie przyjęcia wpłaty zostanie wystawione w ciągu 7 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) od daty zaksięgowania wpłaty. Faktura zostanie wręczona uczestnikowi w trakcie warsztatu szkoleniowego lub zostanie przysłana pocztą tradycyjną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym jako korespondencyjny w ciągu 14 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel). Potwierdzenie przyjęcia wpłaty generowane jest wyłącznie w oparciu o dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym. Dane zamieszczone na fakturze nie podlegają zmianie.

6) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie szkoleniowym uczestnik ma obowiązek wystosować wniosek do organizatora o anulowanie zgłoszenia. Wniosek należy przysłać pocztą e-mailową na adres: pcrozwoju@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: 20-224 Lublin, ul. Bluszczowa 4/16. W przypadku wycofania zgłoszenia za pośrednictwem w/w wniosku w terminie do 21 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) wstecz od terminu rozpoczęcia warsztatu kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w warsztacie zostaną zwrócone w kwocie 100% wysokości wpłaty. Zwrot przyjętej opłaty nastąpi w ciągu 14 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) od dnia przyjęcia w/w wniosku. Wnioski informujące o rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie przysłane w krótszym terminie stanowią dla organizatora wyłącznie informację o nieobecności uczestnika i nie stanowią podstawy do zwrotu uiszczonej opłaty za uczestnictwo w warsztacie szkoleniowym. W/w przypadku organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonaną usługę.

7). W przypadku niepodjęcia warsztatu z przyczyn niezależnych od organizatora opłata wpłacona tytułem uczestnictwa w warsztacie szkoleniowym zostanie zwrócona wpłacającemu w ciągu 14 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) od planowanej daty rozpoczęcia szkolenia.

8) Organizator zastrzega prawo do dokonywania zmian merytorycznych i organizacyjnych dotyczących warsztatu na 1 dzień (licząc włącznie z sobotą i niedzielą) od terminu podjęcia warsztatu.

9) Przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa w warsztacie szkoleniowym oraz stanowi podstawę do zawarciem umowy pomiędzy organizatorem tj. P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju a uczestnikiem warsztatu.

10) Organizator w przypadku braku sprzeciwu ze strony uczestnika wyrażonego za pośrednictwem wniosku przysłanego pocztą e-mailową na adres: pcrozwoju@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: 20-224 Lublin, ul. Bluszczowa 4/16 będzie prowadził działania marketingowe polegające na dostarczaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji promujących przyszłe warsztaty szkoleniowego organizowane przez P.C.R. - Psychologiczne Centrum Rozwoju. Uczestnik zachowuje pełne prawo do złożenia w każdej chwili rezygnacji z otrzymywania w/w informacji promocyjnych.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
389623 Unikalnych wizyt  |   Powered by powered by php-fusion v6.01.6 Š 2003-2005   |   Theme Excingomagus v1.20 Design by Nick56

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie